Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické přínosy z nasazení CNC stroje ve strojírenské firmě 

    Kuchárik, Daniel
    Riešenou témou je analýza aplikácie CNC strojov v strojársskej výrobe, ktorá sa zaoberá ekonomickými prínosmi a porovnáva s konvenčnými technológiami. Po preštudovaní odbornej literatury a obeznámení sa s praktickým využitím ...
  • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

    Gembická, Martina
    Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...