Now showing items 1-2 of 2

  • Brněnský Bronx - změna adresy 

    Miklová, Kamila
    Diplomová práce představuje prostorovou studii obnovy veřejných prostor v lokalitě brněnského Bronxu. Práce zahrnuje několik velkých urbanistických a sociálních problémů. Jedná se o řešení problémů sociálně vyloučené ...
  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Miklová, Kamila
    V mé bakalářské práci se zabývám návrhem městského domu na nábřeží v Přerově. Mým úkolem bylo najít vhodné řešení dostavby nároží při ulici Brabanská a Malá dlážka. Po mnoha úvahách jsem zvolila koncept dvou výškově ...