Now showing items 1-5 of 5

 • Soudobé koncepce rozvoje podniku a teorie inovací 

  Mikoláš, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  V příspěvku je věnována pozornost soudobému pohledu na teorii inovací rozvíjenou na konceptu prof. F. Valenty. Porovnávají se starší i novější poznatky prof. Valenty s teoriemi „saturačních S křivek“ a spontánního řádu. V ...
 • Tvorba strategie a strategické plánování. Teorie a praxe 

  Mikoláš, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
 • Vliv stimulačních systémů na náklady a výnosy podniku 

  Šimánková, Monika
  Disertační práce se zabývá problematikou stimulačních systémů odměňování pro pracovníky dělnických profesí. Empirický výzkum je zaměřen na zmapování situace v oblasti odměňování zaměstnanců v segmentu zakázkových strojírenských ...
 • Vývoj organizačního chování vlivem ICT 

  Tichý, Ondřej
  Tato disertační práce obsahuje výzkum vztahu českých organizací a českých zaměstnanců k moderním informačním a komunikačním technologiím (zkráceně ICT). Z pohledu organizací se výzkum zaměřil na konkrétní technologie, které ...
 • Vzorce chování a rozvojové přístupy malých podniků 

  Bumberová, Veronika
  Žádná společnost, nevyjímaje malých podniků, pokud chce v současném dynamickém prostředí přežít a růst nemůže zůstat zcela statická, a tak určitá úroveň úprav, zlepšení nebo změn se stávají nezbytnou součástí provozování ...