Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza dějů při spojování dopravních proudů 

  Mikolášek, Igor
  Cílem práce je analýza chování dopravního proudu v místě spojování dvou jízdních pruhů, kde se předpokládá aplikace pravidla zipu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Pro pozorování a sběr dat ...
 • Analýza spojování jízdních pruhů a návrh možných opatření 

  Mikolášek, Igor
  Předkládaná diplomová práce se zabývá spojováním jízdních pruhů. V úvodu je představena teorie dopravního proudu a je aplikována k popisu dějů při spojování dopravních proudů. Je vysvětlena tvorba kolon v místě spojování ...
 • Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravního proudu ve více navržených variantách uspořádání dopravní sítě. Varianty jsou vymodelovány pomocí programu Aimsun. Data současného provozu byla získána pozorováním v terénu. ...
 • Přestupní uzel v oblasti Černovičky 

  Studený, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přestupního uzlu v oblasti Černovičky. Cílem práce je vytvořit efektivní a jednoduché řešení přestupního uzlu. Z šesti navržených variant byla zvolena a podrobněji řešena ta nejvhodnější.
 • Rychlá autobusová doprava v Brně 

  Lukáš, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem expresních linek v Brně. V první části se zabývá historií a současností Dopravního podniku města Brna a systémem BRT u nás i ve světě. V druhé části jsou blíže rozebrány jednotlivé ...
 • Terminál MHD u nádraží v poloze ŘEKA - progresivní varianta 

  Stupka, Pavel
  Nádraží v poloze ŘEKA je dlouho spekulovaný projekt, v kterém se řeší přesunutí stávajícího hlavního vlakového nádraží na území dnešního nákladního nádraží u řeky Svratky. Tento projekt by měl zmodernizovat celou jižní ...