Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

    Mikolášková, Lýdie
    Bakalářská práce analyzuje společnost Frentech Aerospace s. r. o. v letech 2005 aţ 2010. Analýza společnosti je rozčleněna do dvou částí. První část práce se věnuje finanční analýze pomocí vybraných ekonomických ukazatelů. ...