Now showing items 1-7 of 7

 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  The low temperature low-pressure hydrogen based plasmas were used to study the influence of processes and discharge conditions on corrosion removal. The capacitive coupled RF discharge in the continuous or pulsed regime ...
 • Effect of Hydrogen Plasma on Model Corrosion Layers of Bronze 

  Miková, Petra; Sázavská, Věra; Mika, Filip; Krčma, František (IOP Publishing, 2016-05-17)
  Our work is about plasmachemical reduction of model corrosion layers. The model corrosion layers were produced on bronze samples with size of 10 x 10 x 5 mm3, containing Cu and Sn. Concentrated hydrochloric acid was used ...
 • Metodika odstraňování vrstev korozních produktů z povrchu kovových předmětů pomocí nízkotlakého plazmatu 

  Krčma, František; Řádková, Lucie; Grossmannová, Hana; Miková, Petra; Černý, Martin (2016)
  Metodika řeší aplikaci nízkotlakého plazmatu pro šetrnější odstraňování vrstev korozních produktů z kovových archeologických nálezů. Jedná se o tzv. „suchou metodu“, to znamená, že samotný předmět není ovlivněn vodou ani ...
 • Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects 

  Sázavská, Věra; Veverková, Radka; Krčma, František; Řádková, Lucie; Miková, Petra; Přikryl, Radek; Procházka, Michal (IOP Publishing, 2016-05-17)
  Plasmachemical process for conservation of metallic objects is a new way of effective and fast treatment of corroded objects. This process consists of two main steps: corrosion removal and deposition of a protecting film. ...
 • Plazmochemické odstraňování korozních vrstev bronzu 

  Miková, Petra
  V této dizertační práci byla řešena problematika aplikace nízkotlakého nízkoteplotního plazmatu na vrstvy korozních produktů na bronzu. Vrstvy korozních produktů na vzorcích byly připravovány uměle. Díky tomu měly stejné ...
 • Redukce korozních vrstev na bronzu pomocí vodíkového plazmatu 

  Miková, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na plazmochemickou redukci modelových korozních vrstev připravených na bronzových vzorcích. Bronz byl hlavním materiálem pro výrobu předmětů v tzv. době bronzové. Nejprve byl velmi vzácný, ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na bronzu 

  Miková, Petra
  Jednou z významných etap historie lidstva je bezesporu doba bronzová, na našem území datována 1900 – 800 př. n. l. V této době bylo vyráběno mnoho předmětů z bronzu, např. meče, kopí, dýky, ozdoby, šperky. Tyto artefakty ...