Now showing items 1-2 of 2

  • Competitive Intelligence 

    Mikuš, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá aplikací konkurenčního zpravodajství, v dnešní době stále častěji využívané pro podporu rozhodovacího procesu. Základním předpokladem je správný sběr dat a jeho důkladná anlýza. Vyhodnocené informace ...
  • Detektor objektů s využitím vlnkové transformace 

    Mikuš, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá aplikací metod na detekci objektů v obraze. Při zpracování obrazu je často nutné oddělit objekty od pozadí. Vyhraní se tak oblast zájmu, s kterou se dále pracuje. Hlavním cílem práce je vysvětlení ...