Now showing items 1-4 of 4

 • Hlavní právní otázky v realitní praxi 

  Eliáš, Marek
  Když se po roce 1989 u nás objevili první realitní makléři a kanceláře, šlo o profesi víceméně novou, v dobách socialismu neexistující. Od té doby uplynuly více jak 2 desítky let a bude zajímavé porovnat současný stav se ...
 • Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu garáž v lokalitě Písek a okolí 

  Ciml, Martin
  Úvodní část diplomové práce se zabývá celkovou problematikou oceňování nemovitostí s vysvětlením základních pojmů, které jsou pro oceňování nemovitostí nezbytné. Následuje analýza realitního trhu a také charakteristický ...
 • Vliv reklamy v dražební společnosti 

  Zajíc, Vladimír
  V rámci veřejných dražeb působí dražební společnosti, která na jedné straně stojí před problémem marketingově zvládnou veřejnou dražbu, na straně druhé se zároveň snaží zviditelnit ve vztahu dražebník a navrhovatel dražby. ...
 • Výhody a nedostatky právní úpravy realitní praxe 

  Rajmicová, Kateřina
  Cílem mé diplomové práce je zhodnocení realitního trhu z hlediska právní úpravy. Dané téma jsem si vybrala, protože je mi blízké jak z pohledu absolventa právnické fakulty, tak z pohledu studenta realitního inženýrství. ...