Now showing items 1-20 of 29

 • Anténa pro RFID čtečku 

  Trubák, Jan
  Práce je zaměřena na návrh antény do konkrétní aplikace XY. Důraz je kladen na úzkou šířku svazku antény, která zajistí plnohodnotný zisk pouze pro tag umístěný přímo pod anténou. V práci je uváženo celkem 5 návrhů, které ...
 • Antény na flexibilním substrátu 

  Sedlák, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu antén na flexibilním substrátu. Součástí práce je také návrh napájecího vedení na přechodu mezi pevným a flexibilním substrátem pomocí technologie FLEX-RIGID. V první části práce je ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie 

  Kaděra, Petr
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou sklizně elektromagnetické energie. Popisuje jednotlivé části řetězce, které jsou podstatné pro zpracování vysokofrekvenční energie. Rozebírá možnosti řešení a jejich vlastnosti. ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Kubín, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové anténní řady napájené vlnovodem integrovaným do substrátu. V práci jsou popsány různé napájecí metody dielektrické rezonátorové antény a samotný postup návrhu ...
 • Dvoupásmová anténa pro Globální navigační satelitní systém 

  Mikulášek, Tomáš
  Diplomová práce seznámí čtenáře s moderním typem antén, s mikropáskovými flíčkovými anténami. V teoretické části jsou představeny nejběžnější typy mikropáskových antén, jejich parametry a způsoby napájení. Tato část se ...
 • Dvoupásmová wi-fi anténa pro komunikaci uvnitř auta 

  Vörös, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom dvojpásmovej planárnej antény na textilnom substráte pre použitie vo WLAN sieťach v ISM pásmach 2,4 a 5,8 GHz vnútri automobilu. V teoretickej časti sú stručne opísané základné poznatky ...
 • Improved RMS Delay Spread Estimation for mmWave Channels Using Savitzky–Golay Filters 

  Miloš, Jiří; Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Mecklenbräuker, Christoph (MDPI, 2019-12-12)
  In this paper, a novel method for improving the estimation accuracy of the root mean square (RMS) delay spread from the magnitude of the Channel Transfer Function (CTF) is presented. We utilize the level crossing rate ...
 • In-vehicle channel sounding in the 5.8-GHz band 

  Kukolev, Pavel; Chandra, Aniruddha; Mikulášek, Tomáš; Prokeš, Aleš; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-03-10)
  The article reports vehicular channel measurements in the frequency band of 5.8 GHz for IEEE 802.11p standard. Experiments for both intra-vehicle and out-of-vehicle environments were carried out. It was observed that the ...
 • Kruhově polarizovaná flíčková anténa s dutinovým rezonátorem 

  Procházka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá kruhově polarizovanou mikropáskovou flíčkovou anténou s dutinovým rezonátorem. První část se věnuje základním teoretickým poznatkům o mikropáskových flíčkových anténách, jako je tvar flíčku, ...
 • Measurements of Ultra Wide Band In-vehicle channel - statistical description and TOA positioning feasibility study 

  Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Maršálek, Roman; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-08-11)
  Článek popisuje výsledky měřící kampaně rádiového kanálu uvnitř osobního automobilu v pásmu 3-11 GHz. V článku je řešen efekt umístění antén a efekt přítomnosti pasažérů. Měření bylo provedeno ve frekvenční doméně a příslušné ...
 • Měření účinnosti vyzařování dielektrických rezonátorových antén Wheelerovou metodou 

  Sedler, David
  Bakalářská práce pojednává o využití dielektrických rezonátorů jako antény. Práce zahrnuje popis pole u kvádrového rezonátoru, možné dielektrické materiály, tvary a způsoby napájení, jako jsou koaxiální sonda, mikropáskové ...
 • Měřicí antény pro pásma GSM a Wi-Fi 

  Hurt, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřicích antén pro pásma GSM900, GSM1800 a Wi-Fi. V prvním kroku řešení jsou navrženy dvě antény pro pásma GSM900/GSM1800 a pro pásmo Wi-Fi pomocí programu CST Microwave Studio. Ve ...
 • Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Mikulášek, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové ...
 • Návrh a realizace planárních mikrovlnných obvodů 

  Šamořil, Lukáš
  Tato bakalářská práce je orientována na problematiku planárních mikrovlnných obvodů, konkrétně směrových odbočnic a mikrovlnných děličů výkonu. Jsou v ní zmíněny mikrovlnné obvody, poté jsou podrobněji rozebrány směrové ...
 • Návrh zařízení pro erozi materiálu vodním paprskem 

  Mikulášek, Tomáš
  Cílem diplomové práce bylo navržení experimentu pro erozi planárních vzorků vodním paprskem na rotujícím vzorku, realizace experimentu a jeho vyhodnocení pomocí 3D optodigitálního mikroskopu Olympus DSX 510. Byly porovnány ...
 • Out-of-vehicle time-of-arrival-based localization in ultra-wide band 

  Kukolev, Pavel; Chandra, Aniruddha; Mikulášek, Tomáš; Prokeš, Aleš (SAGE, 2016-07-19)
  The article presents out-of-vehicle channel measurement results in ultra-wide band spanning 3–11 GHz bandwidth using a vector network analyzer for localization applications. Experiments for different distances and different ...
 • Planární parabolická reflektorová anténa 

  Procházka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem planární parabolické reflektorové antény. Práce je dělena do několika částí. První oddíl se věnuje teorii návrhu a základním návrhovým vztahům a základním teoretickým poznatkům o technologii ...
 • Potlačení postranních laloků anténní řady pomoci nerovnoměrného rozložení výkonu na elementech 

  Saloka, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom anténneho poľa štyroch antén. V prvej časti je zhrnutá teória návrhu flíčkovej antény a mikropáskového deliča s rovnomerným a nerovnomerným delením výkonu na elementoch. V druhej ...
 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...
 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...