Now showing items 1-17 of 17

 • Anténa pro RFID čtečku 

  Trubák, Jan
  Práce je zaměřena na návrh antény do konkrétní aplikace XY. Důraz je kladen na úzkou šířku svazku antény, která zajistí plnohodnotný zisk pouze pro tag umístěný přímo pod anténou. V práci je uváženo celkem 5 návrhů, které ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Kubín, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové anténní řady napájené vlnovodem integrovaným do substrátu. V práci jsou popsány různé napájecí metody dielektrické rezonátorové antény a samotný postup návrhu ...
 • Dvoupásmová anténa pro Globální navigační satelitní systém 

  Mikulášek, Tomáš
  Diplomová práce seznámí čtenáře s moderním typem antén, s mikropáskovými flíčkovými anténami. V teoretické části jsou představeny nejběžnější typy mikropáskových antén, jejich parametry a způsoby napájení. Tato část se ...
 • Dvoupásmová wi-fi anténa pro komunikaci uvnitř auta 

  Vörös, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom dvojpásmovej planárnej antény na textilnom substráte pre použitie vo WLAN sieťach v ISM pásmach 2,4 a 5,8 GHz vnútri automobilu. V teoretickej časti sú stručne opísané základné poznatky ...
 • In-vehicle channel sounding in the 5.8-GHz band 

  Kukolev, Pavel; Chandra, Aniruddha; Mikulášek, Tomáš; Prokeš, Aleš; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-03-10)
  The article reports vehicular channel measurements in the frequency band of 5.8 GHz for IEEE 802.11p standard. Experiments for both intra-vehicle and out-of-vehicle environments were carried out. It was observed that the ...
 • Kruhově polarizovaná flíčková anténa s dutinovým rezonátorem 

  Procházka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá kruhově polarizovanou mikropáskovou flíčkovou anténou s dutinovým rezonátorem. První část se věnuje základním teoretickým poznatkům o mikropáskových flíčkových anténách, jako je tvar flíčku, ...
 • Measurements of Ultra Wide Band In-vehicle channel - statistical description and TOA positioning feasibility study 

  Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Maršálek, Roman; Zemen, Thomas; Mecklenbräuker, Christoph (Springer, 2015-08-11)
  This paper reports on a real-world wireless channel measurement campaign for in-vehicle scenarios in the ultra wide bandwidth (UWB) frequency range of 3-11 GHz. The effects of antenna placement in the vehicle's ...
 • Měřicí antény pro pásma GSM a Wi-Fi 

  Hurt, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřicích antén pro pásma GSM900, GSM1800 a Wi-Fi. V prvním kroku řešení jsou navrženy dvě antény pro pásma GSM900/GSM1800 a pro pásmo Wi-Fi pomocí programu CST Microwave Studio. Ve ...
 • Out-of-vehicle time-of-arrival-based localization in ultra-wide band 

  Kukolev, Pavel; Chandra, Aniruddha; Mikulášek, Tomáš; Prokeš, Aleš (SAGE, 2016-07-19)
  The article presents out-of-vehicle channel measurement results in ultra-wide band spanning 3–11 GHz bandwidth using a vector network analyzer for localization applications. Experiments for different distances and different ...
 • Širokopásmové ploché antény pro 3D radar 

  Füll, David
  Tématem této práce je návrh plochých širokopásmových antén. Navrženy antény byly: motýlková anténa, logaritmicko-periodická anténa, Vivaldiho anténa. Návrh byl proveden v programu ANSYS HFSS. Modely, které vyhovovaly ...
 • Štěrbinová anténní řada na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Sedláček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem štěrbinové anténní řady na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu (SIW). V práci jsou rozebrány různé způsoby napájení antény a samotný postup návrhu antény. Anténní řada byla navrhnuta ...
 • Time-varying K factor of the mm-Wave Vehicular Channel: Velocity, Vibrations and the Road Quality Influence 

  Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Vychodil, Josef; Pospíšil, Martin; Mikulášek, Tomáš (IEEE, 2017-10-07)
  Abstract—This paper evaluates real-world intra-vehicle millimeter-wave (mmWave) channel measurements performed in a vehicular environment. Utilizing a correlative time-domain channel sounder, we demonstrate the dependency ...
 • Trychtýřová anténa s potlačenými bočními laloky 

  Kaděra, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na způsoby možné realizace směrové trychtýřové antény s potlačenými bočními laloky v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz. V práci je provedena rešerše možných metod řešení včetně ...
 • Trychtýřová hřebenová anténa pro měření EMC 

  Martincová, Kateřina
  Práce se zabývá návrhem a následnou realizací hřebenové trychtýřové antény pro měření elektromagnetické kompatibility. Nejprve se zaměřuje na obecnou teorii antén, poté se více soustředí na trychtýřové antény a jejich ...
 • Vivaldiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Pavlíček, Rostislav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu Vivaldiho antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). V prvním kroku řešení byla v simulačním programu Ansoft HFSS tato anténa navržena, kde optimalizovanými parametry ...
 • Yagi-Uda antény v planárním a drátěném provedení 

  Křepela, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem Yagi-Uda antén s následujícím rozborem a návrhem antény v planárním provedení s drátěným reflektorem. První část se zaměřuje na rozbor této antény a parametrů. Další část pokračuje vyšetřováním ...
 • Zařízení na měření výkonu spalovacích motorů 

  Mikulášek, Tomáš
  Cílem této práce bylo shrnutí a vývoj zařízení na měření výkonu spalovacích motorů od počátečních jednoduchých dynamometrů, až po moderní elektronická zařízení s tenzometrickou přírubou pro snímání krouticího momentu. ...