Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety 

    Mikulášková, Lucie
    V této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení ...