Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza nízkomolekulárních proteinů metodou SDS-PAGE v ječmeni během sladování 

  Myslivcová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá analýzou nízkomolekulárních proteinů v ječmeni během sladování metodou SDS-PAGE. Pozornost byla zaměřena na PR proteiny, konkrétně LTP proteiny a thioniny, které jsou zmiňovány v souvislosti s ...
 • Analýza senzoricky aktivních látek obsažených v bylinných extraktech 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná (Mentha piperita), šalvěj lékařská (Salvia officinalis), meduňka lékařská (Melissa oficinalis), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) a kozlík lékařský (Valeriana officinalis) jsou byliny s léčivými vlastnostmi. ...
 • Analýza silic v rostlinném materiálu 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná a levandule lékařská jsou aromatické byliny s léčivými i kořeninovými vlastnostmi. Jejich esenciální oleje slouží pro výrobu vonných látek používaných v kosmetice a potravinářství. V této práci byly analyzovány ...
 • Analýza sladké papriky různého geografického původu 

  Fiala, Petr
  Diplomová práce se zabývá stanovením základních nutričních parametrů 26 vzorků mleté papriky z několika států a vyhodnocuje vliv geografického původu na chemické složení mleté papriky. Celkový počet 19 nutričních parametrů ...
 • Analýza vzorků cibule a česneku různého geografického původu 

  Korček, Jakub
  Predložená diplomová práca sa zaoberala analýzou vzoriek cibule a cesnaku a snažila sa nájsť korelácie medzi chemickým zložením a krajinou pôvodu. Sledovaných bolo dvanásť parametrov: obsah sušiny, hrubej bielkoviny, ...
 • Modifikace ligninu izolovaného z odpadu z vinařství 

  Chovanec, Martin
  V tejto bakalárskej práci boli skúmané antimikrobiálne vlastnosti soda lignínu izolovaného z hroznových výliskov. Na izoláciu lignínu sa použila laboratórna metóda na prípravu soda lignínu pomocou rozpúšťania v alkalickom ...
 • Monitoring obsahu mastných kyselin v průběhu výroby sýrů 

  Rajnochová, Veronika
  Tato práce se zabývá monitoringem mastných kyselin v průběhu výroby sýrů eidamského typu, tj. přírodní tvrdé sýry s nízkodohřívanou sýřeninou, a v tavených sýrech, které z nich byly vyrobeny. V teoretické části práce jsou ...
 • Multireziduální stanovení vybraných pesticidů v ječmeni 

  Ehrenbergerová, Martina
  Jačmeň patrí medzi hospodársky významné plodiny. Produkcia sa využíva predovšetkým v kŕmnom priemysle a ďalej v sladovníctve a potravinárstve. Vysoko kvalitný musí byť hlavne podiel produkcie určený na výrobu sladu. ...
 • Optimalizace extrakce pigmentů z buněk kvasinek a řas 

  Šimanský, Samuel
  Predložená diplomová práca sa zaoberá extrakciou a dlhodobou stabilitou lipofilných pigmentov produkovaných vybranými kmeňmi kvasiniek a rias. V rámci práce bol sledovaný vplyv vybraných rozpúšťadiel na účinok extrakcie a ...
 • Optimalizace kultivace karotenogenních kvasinek na směsných odpadních substrátech 

  Holub, Jiří
  V rámci diplomové práce je řešena problematika kultivací vybraných druhů karotenogenních kvasinek na odpadních produktech potravinářského průmyslu za pomoci laboratorního bioreaktoru. Buňky karotenogenních kvasinek produkují ...
 • Optimalizace SPME při stanovení těkavých sirných látek ve sladu a pivu 

  Mišovie, Zuzana
  Počas technologického procesu výroby piva a sladu vznikajú prchavé sírne látky, ktoré môžu spôsobovať rôzne pachute a vône. Ich prekurzory sú sírne aminokyseliny. Sírne látky hrajú dôležitú úlohu pri výrobe piva, pretože ...
 • Příprava a stabilita piva s přídavkem probiotických bakterií 

  Kočnar, Michal
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou a sledováním biologické stability piva obohaceného probiotiky. V práci byly použity kmeny probiotických bakterií Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve a Bifidobacterium ...
 • Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu 

  Šálková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných ...
 • Sledování obsahu gliadinu v pivu 

  Porubiaková, Otília
  Pre stanovenie obsahu gliadínu v pive bola použitá enzýmová imunoanalýza. Je to rýchla a spoľahlivá metóda, ktorá sa bežne používa v potravinárskom priemysle. Celiakia je autoimunitné ochorenie, inak nazývané intolerancia ...
 • Sledování změn obsahu proteinů lepku v průběhu technologie výroby piva 

  Porubiaková, Otília
  Cieľom práce bolo sledovanie zmien v obsahu lepkových bielkovín v biotechnologickom procese výroby piva. Analyzované vzorky boli odoberané pri výrobnom procese pšeničného a jačmenného piva pomocou metódy elektroforézy ...
 • Stanovení autenticity potravin rostlinného původu pomocí molekulárních metod 

  Plášková, Anna
  Předložená diplomová práce je zaměřena na stanovení autenticity ovocných výživ určených pro ranou dětskou výživu pomocí molekulárních metod. V experimentální části byla provedena pomocí kitu izolace rostlinné DNA z ovoce ...
 • Stanovení beta-glukanů a pentosanů v surovinách pro výrobu piva a v pivu 

  Piškulová, Lenka
  Byl sledován obsah beta-glukanů a arabinoxylanů v zrnu ječmene, ve vyrobeném sladu a ve sladině. Jednalo se o odrůdy Pionier, Libuše, Manta, Tango, KWS Amadora, Kampa, KWS Irina, Francin, Odyssey, Overture, Vendela, Petrus, ...
 • Stanovení reziduí vybraných pesticidních účinných látek ve víně metodou GC/MS 

  Ehrenbergerová, Martina
  Hrozno patrí medzi najstaršie kultúrne plodiny. Možno ho konzumovať v surovom stave ako ovocie, alebo použiť ho ako surovinu na prípravu kompótov, štiav, či ušľachtilého nápoja - vína. Celé generácie vinárov sa snažia ...
 • Studium vybraných typů sirných látek v pivu a pivovarských surovinách 

  Mikulíková, Renata
  V poslední době je celosvětově a rovněž v ČR věnována zvýšená pozornost senzoricky aktivním látkám ovlivňujícím kvalitu piva. Mezi senzoricky aktivními látkami ovlivňujícími zásadně kvalitu piva hrají významnou úlohu ...
 • Vliv použitého oleje na složení a senzorickou kvalitu sýrových analogů 

  Buldra, Martin
  Tato práce se zabývá výrobou a charakterizací sýrových analogů, tj. výrobků, v nichž je úplně nebo částečně nahrazena některá z mléčných komponent nemléčnou složkou. Modelové vzorky, sýr eidamského typu a analog s přídavkem ...