Now showing items 1-2 of 2

  • Lomové chování svařovaných polyolefinových trubek 

    Mikula, Jakub
    Cílem této diplomové práce je řešit problematiku poškozování svařovaných polyolefinových potrubí. Prezentovaná práce je zaměřena na numerické modelování kvazi-křehkého porušování, které je přímým důsledkem šíření creepové ...
  • Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. 

    Mikula, Jakub
    Predložená bakalárska práca sa zaoberá numerickým modelovaním šírenia únavových trhlín v obecnom rovinnom telese. Pre odhad smeru šírenia únavovej trhliny a zber dát bolo vytvorené užívateľské makro v programovacom jazyku ...