Now showing items 1-5 of 5

 • Kinetika degradace inkjetových barviv 

  Buteková, Silvia
  Stabilita atramentových výtlačkov je závislá od množstva faktorov. Ich vzájomné pôsobenie urýchľuje degradáciu výtlačkov. Veľmi významnú úlohu v stabilite zohráva práve okolité prostredie, kedy výtlačky degradujú významne ...
 • Printed Biosensor Based on Organic Electrochemical Transistor 

  Omasta, Lukáš
  Organické elektronické zariadenia sú vyvíjané ako vhodné riešenia senzorov pre bioelektroniku, a to najmä kvôli dobrej biokompatibilite organických polovodičov v nich použitých. Takzvané biosenzory dokážu premeniť ...
 • Příprava grafenových kvantových teček a studium jejich vlastností 

  Zdražil, Lukáš
  Stávající metody přípravy grafénových kvantových teček (graphene quantum dots – GQDs) vyžadují přítomnost oxidačních a redukčních činidel nebo jsou energeticky či technologicky náročné. Kombinací mikrovlnné expanze a ...
 • Studium dielektrických vlastností struktur tenkých vrstev organických materiálů 

  Pospíšil, Jan
  Dizertační práce je zaměřena na studium elektrických a zejména dielektrických vlastností tenkých vrstev organických materiálů, které mohou nacházet své uplatnění v organické elektronice a dalších odvětvích. Teoretická část ...
 • Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy 

  Jeřábková, Petra
  V rámci disertační práce „Studium vlastností biologického materiálu pomocí metod obrazové analýzy“ je pozornost zaměřena na sledování uplatnění metod obrazové analýzy, převážně fraktální analýzy, při studiu vlastností ...