Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v podniku 

    Mikulecká, Tereza
    Diplomová práce se soustředí na oblast řízení lidských zdrojů, vymezuje konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů a definuje dílčí činnosti personalisty. První část práce se věnuje teoretickým východiskům, přesněji tedy ...