Now showing items 1-2 of 2

  • IS pro evidenci dětí pro školy v Africe 

    Mikulka, David
    Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno ...
  • Pokročilý nástroj pro monitorování Oracle Databáze 

    Mikulka, David
    Tato diplomová práce popisuje možnosti monitorování Oracle Databáze 10g a 11g. Seznamuje s nástroji použitelnými pro monitorování a popisuje interní katalogy databáze, které uchovávají statistiky a informace o běžících ...