Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

    Mikulka, Jiří
    Tato práce podává přehled historických i moderních metod a postupů využívaných v kryptografii. Popisuje a zhodnocuje šifry, které byly používány od samotných počátků šifrování informací až po šifry používané v dnešní době. ...
  • Numerické výpočty určitých integrálů 

    Mikulka, Jiří
    Aplikace určitého integrálu funkcí více proměnných proniká stále do více průmyslových odvětví a vědeckých disciplín. Požadavky kladené na řešení těchto problémů (např. vysoká přesnost, vysoká rychlost výpočtu, aj.) jsou ...