Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace metod rapid prototyping ve slévárenské technologii lití na vytavitelný model 

  Čejka, Libor
  Pro urychlení výroby prototypových odlitků, je nezbytné zkrácení času potřebného na výrobu vytavitelného modelu, což umožňuje právě technologie Rapid Prototyping. Tato technologie je vyvíjena již několik desítek let, ale ...
 • Lití na vytavitelný model – progresivní slévárenská technologie 

  Blažík, Petr
  Cílem této bakalářské práce je přinést rešerši o současných možnostech technologie přesného lití při odlévání rozměrově přesných hliníkových odlitků za použití metody vytavitelného modelu. Práce se zabývá problematikou ...
 • Možnosti uplatnění moderních metod při výrobě prototypových odlitků 

  Vašek, Vojtěch
  Soubor technologií Rapid Prototyping je důležitou součástí průmyslu. Umožňuje zkrácení doby mezi poptávkou a zhotoveným prototypem součásti. Cílem práce je vypracovat literární rešerši zaměřenou na aplikaci těchto technologií ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy, která působí v oblasti velkoobchodu. V teoretické části pojednává o různých marketingových přístupech. Poté se věnuje vybraným analýzám vnějšího a vnitřního ...
 • Optimalizace technologie výroby Al odlitku litého metodou vytavitelného modelu 

  Mikulka, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití numerické simulace při optimalizaci výroby vysoce náročných tenkostěnných odlitků litých metodou vytavitelného modelu. Byl vybrán konkrétní odlitek ze slitiny hliníku, jehož ...
 • Podnikatelský záměr – autosalon 

  Machala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou založení a úspěšného vedení autosalonu. V práci se budu věnovat všem aspektům, které s touto problematikou souvisí. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům mé ...
 • Použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství 

  Laštovica, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis vlastností a použití hliníku a jeho slitin ve slévárenství. Autor se nejprve krátce věnuje hliníku technické čistoty a poté popisuje vlastnosti, rozdělení a technologie výroby ...
 • Přehled aplikací odlitků z neželezných slitin vyrobených metodou vytavitelného modelu 

  Tučková, Eva
  Tato bakalářská práce je rešerše zaměřena na téma aplikace odlitků vyrobené technologií vytavitelného modelu z neželezných slitin, konkrétně hliníku, hořčíku a titanu, v různých průmyslových odvětví. V jednotlivých kapitolách ...
 • Rekonstrukce kompresoru pro pohon elektromotorem 

  Mikulka, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí kompresoru pro pohon elektromotorem. První část se věnuje základnímu principu kompresorů, jejich vývoji a dělení. Dále pak je pojednáno o pohonu strojů. V další části je popsán ...
 • Slitiny neželezných kovů a jejich využití v praxi 

  Měřinský, Ivo
  Tato bakalářská práce nás seznamuje se slitinami neželezných kovů a jejich aplikací v průmyslu. Prostor je věnován nejvíce rozšířeným slitinám hliníku a mědi, po méně používané slitiny, jako jsou např. slitiny hořčíku, ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Benda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod pro výrobu trvalých modelů. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. Dále jsou zde popsány ...
 • Technologie lití na vytavitelný model - přehled vad 

  Šmatelka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem vad během výroby hliníkových odlitků metodou přesného lití na vytavitelný model. V první části práce je stručně popsána technologie odlévání hliníkových odlitků ve firmě Alucast ...
 • Technologie vytavitelného modelu - přehled odlévaných materiálů 

  Ostratický, Marek
  Bakalářská práce pojednává o technologii vytavitelného modelu a přehledu odlévaných materiálů. V první části se pojednává o samotné výrobě a to od samotného voskového modelu, nanesení a vytvrzení skořepiny až po samotné ...
 • Technologie výroby uměleckých odlitků 

  Janošťák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na druhy slévárenských metod, které jsou nebo byly užívány k výrobě uměleckých předmětů. Nejprve je proveden chronologický průřez historií uměleckého odlévání, který je následován rozborem ...
 • Voskové směsi pro metodu lití na vytavitelný model a způsoby měření jejich vlastností s ohledem na simulační software 

  Bochníček, Štěpán
  V dnešní době se stále častěji využívá simulace plnění formy za účelem zefektivnění a zlevnění výroby a také k předcházení vad výrobků. Pro tyto účely využíváme simulační programy, jako je ProCAST. Tento program je navržen ...