Now showing items 1-2 of 2

  • Generátory náhodných čísel 

    Mikulka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá metodami generování pseudonáhodných čísel. Zaměřuje se na softwarové generátory. Jsou zde rozděleny generátory pseudonáhodných čísel podle způsobu generování a popsány jednotlivé typy. Další část ...
  • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

    Mikulka, Zdeněk
    Tato práce obsahuje podrobný návrh pro instalaci a konfiguraci výpočetního klastru primárně určeného pro paralelní výpočty v aplikace Octave. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty klastru, způsob jejich zapojení a nastavení. ...