Now showing items 1-4 of 4

 • HMI aplikace pro Simatic Touch panel 

  Ižarík, Marek
  Predmetom tejto bakalárskej práce bol návrh HMI aplikácie pre Simatic Touch panel k čističke kovových výliskov v programe Simatic WinCC flexible 2008, v nadväznosti na uţ hotový kód v PLC S7-300. Súčasťou návrhu je vytvorenie ...
 • Komplexní systém řízení výroby stroje plnící linky lahví 

  Karola, Ladislav
  Obsahem diplomové práce je úvod do řídicího systému výroby definovaného jako MES. Obsahuje analýzu šesti velkých ztrát vznikajících ve výrobě. Popisuje, jak se tyto ztráty projevují a jaké mají následky. Dále jsou popsány ...
 • Realizace modulu údržby pro programovací standard PLC / HMI 

  Tichý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozborem standardu PLC/HMI firmy SPX s.r.o., do kterého se má navrhnout a implementovat modul údržby. Cílem práce je zhodnotit možnosti návrhu modulu údržby, aby se stotožňoval s požadavky firmy. ...
 • Řízení šaržového procesu na bázi receptur v jazyce SCL 

  Vondráček, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na řízení šaržových procesů na bázi receptur. Jejím cílem je vytvořit filozofii řízení vsádkových procesů s využitím programovacích jazyků SCL a CFC. V teoretické části je stručně popsána ...