Now showing items 1-2 of 2

  • Ekotoxikologické hodnocení polymerních substancí 

    Milatová, Martina
    Polymery nebo jejich modifikátory se stávají součástí celé řady výrobků. Po skončení životního cyklu jsou využitelné části výrobků recyklovány, avšak podstatná část se stává komunálním odpadem. Z těchto důvodů je žádoucí ...
  • Ryba jako indikátor zátěže vodního ekosystému rezidui farmak 

    Milatová, Martina
    V současné době nabývá na významu problematika reziduí léčiv v odpadních a následně povrchových vodách, neboť jejich spotřeba v lidské populaci neustále stoupá. Je proto vhodné monitorovat nejen tato farmaka, respektive ...