Now showing items 1-6 of 6

 • Akviziční systém pro povrchovou elektromyografii 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyziologická podstata eloktromyografického signálu. Následuje návrh miniaturního, přenosného EMG zesilovače pro povrchové měření. Dále je popsáno vytvoření programu pro vizualizaci naměřených ...
 • Analýza rozdílu HRV parametrů z PP a RR intervalů 

  Svobodová, Sabina
  Tato bakalářská práce má za cíl řešit problematiku EKG signálu, respektive detekci komplexu QRS a P vlny a následné analýzy variability srdečního rytmu. První část práce je zaměřena na literární rešerši. Věnuje se anatomii ...
 • The Importance Of Specifying Rr Interval Normalization Method 

  Milek, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The main objective of this article is to bring attention to RR intervals resampling. Many researchers dealing with HRV problematic neglect to mention which algorithm they are using in their research. Some of the commonly ...
 • Multifunční monitorovací pás 

  Dítě, Martin
  Cílem této práce je na základě literární rešerše zhotovit multifunkční bezdrátový monitorovací pás, který bude schopný snímat tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, tělesnou teplotu, pohyb, polohu a pád. Dále navrhnout ...
 • Optický analyzátor koncentrace CO2 v dechu 

  Škorpík, Daniel
  Tato diplomová práce pojednává o měření koncentrace oxidu uhličitého v dechu pomocí optického analyzátoru za využití absorpční spektroskopie v infračervené oblasti. Použitá metoda je podrobně popsána s technickým zaměřením ...
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Milek, Jakub
  V úvodu této práce je popsána fyzikální podstata vzniku RTG záření a jeho následné interakce s hmotou. Dále jsou popsány vlivy filtrů na spektrum RTG záření. Je popsán lineární koeficient útlumu a další související veličin. ...