Now showing items 1-20 of 81

 • Firemní kultura jako cesta k získání zákazníka 

  Selingerová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá firemní kulturou, jejíž úspěšné fungování je základem pro nalezení cesty k zákazníkovi. Teoretická část shrnuje pojmy, které nastiňují důležitost firemní kultury pro úspěšné podnikání. Poznatky ...
 • Komunikační mix podniku 

  Trávnik, Peter
  Predmetom bakalárskej práce “Komunikačný mix podniku” je analýza súčasného stavu komunikačného mixu vybraného podniku a návrh nového. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pojednáva o význame ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Komunikační mix podniku 

  Dlabal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem podniku. Jde o analýzu současného stavu firmy, zjištění jejích nedostatků a návrh nového řešení. První část je teoretická, zabývající se základními pojmy marketingu a ...
 • Komunikační mix podniku 

  Gloza, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního komunikačního mixu společnosti Axan 8 a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
 • Komunikační mix podniku 

  Bedáň, Martin
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Kubíček Amis s.r.o. Analyzuje komunikační nástroje, které jsou současně využívány ke komunikaci a propagaci firmy. Přínosem této bakalářské práce by mělo být ...
 • Komunikační mix společnosti Horimex cars, s.r.o 

  Czabeová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Horimex cars, s.r.o. Cílem je navrhnout opatření ke zlepšení komunikačního mixu, které by měly vést ke zvýšení povědomí zákazníků o firmě a zlepšení postavení firmy ...
 • Komunikační mix ve společnosti servis Feňo 

  Feňo, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce „Komunikační mix ve společnosti servis Feňo“ je analýza současného stavu podniku, odhalit eventuální možné nedostatky a sestavení návrhu nového komunikačního mixu. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Komunikační mix ve vybraném podniku 

  Hamerník, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování stávajícího komunikačního mixu podniku působícího na B2B trhu. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část se zabývá důležitými pojmy marketingu, analýzami ...
 • Komunikační mix vybraného produktu 

  Kelarová, Michaela
  Tématem této bakalářské práce je komunikační mix produktu UGO. Zaměřuje se na kompletní komunikační mix produktu, srovnává teoretická východiska se skutečným stavem a specifikuje, které složky komunikačního mixu jsou ...
 • Marketingový mix maloobchodu 

  Hon, Marek
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro maloobchodní prodejnu. Zavedení těchto marketingových strategií do podniku. Tento podnik se zabývá prodejem smíšeného zboží, masa, ...
 • Marketingový Mix pro Kofi-Kofi servis s.r.o. 

  Sobotka, Michal
  Obsahem bakalářské práce je návrh marketingového mixu pro firmu Kofi-Kofi servis s.r.o. Práce je rozdělená do 4 částí. První část se zaobírá vymezením problémů a cílů. Druhá část práce popisuje teoretická východiska, ze ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Firlová, Markéta
  Předmětem této diplomové práce je problematika marketingu společnosti. Je v ní obsaženo řešení marketingového mixu podniku a identifikace výrobků a služeb. Výsledkem práce je návrh na zlepšení marketingového mixu, zejména ...
 • Marketingový plán 

  Tupý, Maroš
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre slovenské popredné vinárstvo VILLA VINO RAČA. Je zložená zo štyroch častí. V Prvej časti sa budem venovať vymedzeniu problému a následnému cieľu práce. V ...
 • Marketingový plán podniku 

  Baiglová, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu v podniku. Jde o analýzu aktuálního stavu firmy, zjištění nedostatků a návrh nového řešení a zlepšení. První část práce je teoretická, se zaměřením na základní ...
 • Marketingový plán pro K2 atmitec s.r.o. 

  Toth, Václav
  Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu pro společnost K2 atmitec s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými na odborné literatuře. Druhá část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Marketingový plán pro společnost K2 atmitec, s.r.o. 

  Toth, Václav
  Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu pro společnost K2 atmitec, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými na odborné literatuře. Druhá část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Marketingový plán vybrané firmy 

  Brožová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu nově vznikající firmy, která plánuje vstoupit na trh v oblasti služeb. Firma se zabývá zprostředkováním komplexních svatebních služeb pomocí webového ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka Mediterran Slovakia, s.r.o. 

  Holík, Dóra
  Bakalárska práce sa zaoberá s výskumom spokojnosti zákazníka u firmy Mediterran Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť a vykonávať marketingový výskum. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je vyjadrená problematika ...
 • Návrh implementace vratných obalů u vybraných dodavatelů ve zvolené společnosti 

  Ivančic, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu portfolia dodavatelů ve společnosti IFE - CR, a.s. dle zvolených metod za účelem výběru vhodných kandidátů pro zavedení vratných obalů. Mimo jiné jsou identifikovány materiály, které ...