Now showing items 1-2 of 2

  • Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu 

    Milichovský, Karel
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku pro dopravu dřevní štěpky nebo dřevených špalíků pod zadaným úhlem 45°, požadovaným dopravním výkonem 10 000 kgh-1, délkou dopravníku 4 m s možným ...
  • Pomocná jeřábová kočka 10000 kg 

    Milichovský, Karel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem pomocné jeřábové kočky s nosností 10t. Jeřábová kočka se pohybuje po venkovní dráze šrotiště. Cílem této práce je výpočet a vlastní návrh zdvihového a pojezdového ústrojí, pevnostní ...