Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh projektu pro založení obchodního podniku 

    Miller, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem projektu pro založení obchodní společnosti, která bude působit na trhu v USA. Po teoretickém nastínění problematiky autor zpracovává studii proveditelnosti, která slouží jako podklad pro ...
  • Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě 

    Miller, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá systémem zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě, působící na mezinárodním gastronomickém trhu. Po teoretickém nastínění zmíněné problematiky autor důkladně analyzuje současný stav ve firmě ...