Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza velkých dat v kontextu optimalizace mobilních sítí 

  Klus, Roman
  Tato práce se zabývá technologiemi velkých dat v kontextu měření parametrů sítě. Popisuje téma velkých dat a jejich využití, představuje základní parametry sítě, jejich měření a metody zhodnocení. Vyhodnocuje RTR NetTest ...
 • Duplexní simulace systému LTE-Advanced 

  Třetina, Vítězslav
  Diplomová práce pojednává o problematice sítí LTE-Advanced. Práce je rozdělena do 4 částí. V úvodu jsou popsány některé rozdíly, kterými se LTE liší od předchozích sítí 2. a 3. Generace. Další kapitola je zaměřena na ...
 • Fyzická vrstva systému WiMAX 

  Víteček, Petr
  Práce se zabývá přenosovým systémem čtvrté generace WiMAX a modelováním jeho fyzické vrstvy ve směru uplink. V jednotlivých částech se blíže podíváme na samotný systém WiMAX, schéma vícenásobného přístupu OFDMA a modulaci ...
 • Improved RMS Delay Spread Estimation for mmWave Channels Using Savitzky–Golay Filters 

  Miloš, Jiří; Blumenstein, Jiří; Prokeš, Aleš; Mikulášek, Tomáš; Mecklenbräuker, Christoph (MDPI, 2019-12-12)
  In this paper, a novel method for improving the estimation accuracy of the root mean square (RMS) delay spread from the magnitude of the Channel Transfer Function (CTF) is presented. We utilize the level crossing rate ...
 • Koexistence systémů DVB-T2 a LTE v pásmu 800 MHz 

  Walach, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a vyhodnocením koexistenčních scénářů, které mohou nastat mezi systémy DVB-T2 a LTE v UHF pásmu 800 MHz. Oba systémy DVB-T2 a LTE jsou stručně popsány a jsou definované jejich ...
 • Koexistence systémů LoRa a Wi-Fi v RF pásmu 2.4 GHz 

  Kaučiarik, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom koexistencie, ktorá môže nastať medzi bezdrôtovými komunikačnými systémami LoRa a Wi-Fi v bezlicenčnom ISM pásme 2,4 GHz. V teoretickej časti práce sú stručne popísané fyzické vrstvy ...
 • Kryptografické metody zabezpečení dat 

  Miloš, Jiří
  Bakalářská práce na téma Kryptografické metody zabezpečení dat sestává ze tří částí. V první části jsou rozvedeny obecné teoretické principy, kterých se v této oblasti využívá. Dále jsou zde zmíněny soudobé i historické ...
 • LTE-Advanced/WLAN testbed 

  Plaisner, Denis
  Táto práca sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním komunikácie štandardov LTE-Advance a WiFi (IEEE 802.11n/ac). Pri jednotlivých štandardoch je preskúmaný chybový parameter EVM. Pre prácu s jednotlivými štandardmi je navrhnuté ...
 • Měření základních parametrů systému LTE 

  Hocz, Jan
  Tato práce se zabývá stručným seznámením se systémem LTE a jeho zpracováním signálu v uplinku a downlinku. Dále je popsáno několik základních parametrů, které musí zařízení dodržovat pro správnou funkci. Tyto parametry ...
 • Model systému OCDM 

  Sekanina, Tomáš
  Diplomová práce na téma Model systému OCDM se zabývá problematikou modulačních schémat s více nosnými vlnami s důrazem na systém OCDM. Práce se v úvodu věnuje teoretickému a matematickému popisu základních bloků digitálního ...
 • Modelování network coding v bezdrátových sítích 

  Svobodník, Petr
  Při výměně dat v bezdrátové síti typu bod-bod, kde není možné přímé spojení koncových prvků, se používá opakovač. Ten však nemusí vykonávat svou základní funkci Store-and- Forward, která přijatá data pouze přepošle, ale ...
 • Modely řídicích kanálů systému LTE 

  Miloš, Jiří
  Dizertační práce se zabývá zpracováním signálu fyzických řídicích kanálů systému LTE a vyšetřováním bitové chybovosti při přenosu řídicí informace z vysílače do přijímače v závislosti na podmínkách příjmu. Práce je rozdělena ...
 • Návrh IoT zařízení komunikujícího pomocí standardu NB-IoT 

  Vörös, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nízkopríkonového IoT zariadenia komunikujúceho pomocou štandardu NB-IoT. V teoretickej časti práce sú opísané princípy a možnosti komunikácie v IoT sieťach Sigfox, LoRa a NB-IoT, tiež ...
 • Návrh rádiové sítě GSM-R na železniční trati včetně návrhu konektivity k základnovým stanicím BTS 

  Řehák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rádiové sítě pro úsek trati Břeclav-Znojmo. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se GSM-R, programu Radiolab a radioreleového spoje. Další část se zabývá měřením již ...
 • Odhad kanálu v OFDM systémech pomocí deep learning metod 

  Hubík, Daniel
  Diplomová práce se zabývá simulací rádiového komunikačního systému OFDM v základním pásmu a jeho následnou ekvalizací. Model je založen na standardu IEEE 802.11n. Vývoj a simulace modelu byly vytvořeny v programových ...
 • Ověření vlastností standardu WiFi IEEE 802.11n 

  Alexa, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení se se standardem WiFi - IEEE 802.11 obecně. Hlubší zaměření se věnuje moderním standardům ‘n’ a ‘ac’, kde jsou prezentovány hlavní rozdíly a inovace oproti starším standardům ...
 • Ověření vlastností standardu WiFi IEEE 802.11n 

  Alexa, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o bezdrátových systémech standardu IEEE 802.11. V práci jsou vysvětleny základní pojmy a principy, týkající se digitálních bezdrátových systémů. Práce je strukturovaná do 4 tematických celků, ...
 • Polohově orientovaná analýza dat v kontextu optimalizace mobilních sítí 

  Urbanová, Lucie
  Předmětem této práce je polohově orientovaná analýza v kontextu optimalizace mobilních sítí. Popisuje nástroj pro odhadování základních parametrů sítě na místech s neznámými parametry sítě na základě databáze RTR NetTest. ...
 • Program pro porovnávání křivek metodou IELF 

  Podjukl, Zdeněk
  Tato práce se zabývá realizací programu v prostředí MATLAB pro výpočet míry shody dvou křivek metodou IELF (Integrated Error Against Logarithmic Frequency). Tato metoda se používá pro porovnávání dvou křivek. Většinou se ...
 • Realizace laboratorní úlohy se systémem ZigBee 

  König, Petr
  Bakalářská práce se věnuje vrstvové architektuře systému ZigBee, zejména potom jeho fyzické a MAC vrstvě a demonstruje jeho parametry v praktické realizaci. Hlavní částí bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy za ...