Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Papadopoulos, Ioannis
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek ve společnosti PROFI PROFI, s. r. o. Teoretická část se zaměřuje na právní úpravu pohledávek, jejich vznik, zajištění, zánik a vymáhání. Cílem bakalářské práce ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Hlačík, František
  Bakalářská práce se zabývá realizací Break-even-point analýzy v podniku, analýzou nákladů a návrhem na zlepšení finanční situace podniku zejména z pohledu nákladů. V první části práce jsou vymezeny pojmy a vzorce týkajících ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení hudebního podniku 

  Miloševski, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje poznatky nezbytné pro zpracování podnikatelského plánu na založení hudebního podniku, jeho stabilizaci na trhu a překonání případné existenční krize. Analyzuje problémy přímo související s ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miloševski, Jakub
  Diplomová práce je návrhem reálného podnikatelského plánu na znovuotevření hudebního podniku Beseda v Hodoníně. Podnikatelský záměr vznikl v návaznosti na návrh města Hodonín, který nabízí potencionálním zájemcům nulový ...
 • Systémové pojetí ocenění nemovitosti v Brně Židenicích 

  Miloševski, Jakub
  Obsahem této diplomové práce je ocenění reálného bytového domu a aplikace atributů systémového přístupu na všechny úkony, které jsou s daným oceněním spojeny. Práce je zaměřena především na vytvoření systému podstatných ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Řihák, Adam
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku, identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku. Tato ...