Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vývoje trhu mobilních telekomunikací v ČR 

    Milota, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje trhu mobilních operátorů v České republice. S využitím dat Českého telekomunikačního úřadu z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit prognózu vývoje trhu ...
  • Posouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Milota, Marek
    Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje fluktuace v souvislosti s trhem práce v České republice. S využitím dat fluktuace ve vybrané telekomunikační společnosti z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit ...