Now showing items 1-6 of 6

 • Dvojdům 

  Milota, Martin
  Řešený objekt je novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách. Stavba se umístěna v klidné městské části Brno-Horní Heršpice s dobrou dostupností do městského centra. Jedná o dům se dvěma obyvatelnými nadzemními ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem mé bakalářské práce je ověření autokorelační metody pro stanovení změn frekvence a návrh dalších softwarových prostředků pro měření frekvence . V mé práci využívám mimo již zmíněné autokorelační metody, metodu ...
 • Měření frekvence 

  Milota, Martin
  Tématem této práce je seznámení s platformou CompactRIO firmy National Instruments, s jeho hardwarovou paletou a možností využití této platformy pro měření frekvence analogových signálu. Výstupem této práce je softwarová ...
 • Pseudo-Differential Frequency Filter Using Conveyors 

  Milota, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The author of this article deals with the design and analysis of a pseudo-differential filter. This designed filter works in voltage mode and is a second-order low pass filter. The filter uses three current conveyors and ...
 • Systematic Design of Pseudo-Differential Frequency Filter 

  Sládok, Ondřej; Milota, Martin; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert (IEEE, 2019-10-30)
  In the paper, the theory of systematic design frequency filters is described. The result is a fourth-order pseudo-differential frequency filter operating in the voltagemode and implemented as a cascade connection of two ...
 • Systematický návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů 

  Milota, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a analýzou pseudo-diferenčných filtrov vyšších rádov. Navrhnuté filtre pracujú v napäťovom móde a jedná sa o filter dolnej priepusti druhého rádu a filter pásmovej zádrže druhého ...