Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Minár, Lukáš
    Bakalárska práca je zameraná na analýzu ekonomických ukazovateľov za pomoci štatistických metód regresnej analýzy a analýzy časových radov softvérovej firmy AIS Software, a. s. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie ...
  • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

    Minár, Lukáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. Popisuje metódy a postup tvorby modelov za pomoci využitia fuzzy logiky. Cieľom je ...