Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úloha kartového přístupového systému 

    Minárik, Peter
    Práca sa zaoberá vytvorením laboratórnej úlohy kartového prístupového systému. V prvej časti tejto práci sú popísané princípy, technické riešenia a základné prvky súčasných kartových prístupových systémov. V druhej časti ...
  • Optimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeních 

    Minárik, Peter
    Diplomová práca sa zaoberá rozborom PLC (Power Line Communication) systémom pre dátovú komunikáciu po silnoprúdových vedeniach. V úvode práce je popísaná technológia prenosu dát cez energetickú sieť a je zostavené rozčlenenie ...