Now showing items 1-2 of 2

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Minařík, Antonín
    Práce řeší tvorbu grafického intra s použitím OpenGL, jehož velikost nesmí přesáhnout 64 kB. Popsané a použité techniky zahrnují: Phongův osvětlovací model, mlhu, skybox, generování textur pomocí šumu a shadow mapping. ...
  • Kosterní animace pro GPUengine 

    Minařík, Antonín
    Cílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací ...