Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Minařík, Tomáš
    Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy RELYFO, spol. s r.o. v období let 2004 - 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...