Now showing items 1-1 of 1

  • Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku 

    Kirchnerová, Zuzana
    Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení stavu firemní kultury ve společnosti Sloane Park Property Trust, a. s., a to prostřednictvím výsledků získaných dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy získaných výsledků byly ve ...