Now showing items 1-1 of 1

  • Posilování konkurenceschopnosti firmy (Pivovar Černá Hora a.s.) 

    Mirvaldová, Martina
    Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu k posílení konkurenceschopnosti podniku na základě analýz vlivů mikroekonomických a makroekonomických faktorů. Dále se tato práce zabývá zhodnocením současné situace výrobní ...