Now showing items 1-1 of 1

  • Informatizace státní správy 

    Olexik, Martin
    V mé bakalářské práci se zaměřuji na řešení komunikace mezi úřadem a občanem pomocí moderních informačních technologií v rámci tématu informatizace státní správy. V práci představím již zažité novinky v dané problematice ...