Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení mastných kyselin v tavených sýrech 

    Mitra, Michal
    Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením mastných kyselín vo vzorkách tavených syrov, vyrobených na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. V teoretickej časti sú charakterizované lipidy a mastné kyseliny. Následne je rozoberaná ...