Now showing items 1-15 of 15

 • Autosalon v Jihlavě 

  Žák, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro novostavbu autosalonu. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina ve městě Jihlava. Autosalon je navržen jako provoz pro prodej automobilů a s ním ...
 • Bytový dum 

  Valtr, Filip
  Cílem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby Bytového domu. Jedná se o samostaně stojící budovu s čtyři nadzemními podlažími v hlavním městě Praze, městská část Praha 5 – Radotín v ulici Zderazská. Z hlediska ...
 • Bytový dům 

  Staňová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v katastrálním území obce Kunštát. Stavební pozemek je svažitý k jihu a východu. Objekt je samostatně stojící na okraji vesnice, třípodlažní a částečně ...
 • Farma v Horní Lipové 

  Kühnová, Edita
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ve fázi dokumentace pro provedení stavby pro stavební objekt SO 01 – Rodinný dům se zázemím. Není zpracována v plném rozsahu, který předepisuje vyhláška č. ...
 • Mateřská škola Domino 

  Remeš, Dominik
  Diplomová práce „Mateřská škola Domino“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je navržena pro 24 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Mateřská škola Peřinka 

  Peřina, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací mateřské školy pro 50 dětí. Budova je situovaná na území Jihočeského kraje ve městě Týn nad Vltavou, katastrálním území Týn nad Vltavou. Objekt je navržen jako zděná ...
 • Mateřská škola v Jihlavě 

  Kolda, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro mateřskou školu. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Jihlava. Mateřská škola je navržena pro dvě oddělené třídy pro denní pobyt ...
 • Mateřská škola v Zubří 

  Vaněk, Pavel
  Diplomová práce „Mateřská škola v Zubří“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je navržena pro 50 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Mateřská školka 

  Kocich, Jakub
  Diplomová práce „Mateřská školka“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou a kombinovaným konstrukčním systémem. Objekt je ...
 • Objekt věznice v Moravských Budějovicích 

  Veleba, Jakub
  Téma této diplomové práce je novostavba objektu věznice v Moravských Budějovicích. Stavba má 4 nadzemní podlaží a je nepodsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří ztracené bednění a systém Porotherm. Stropní konstrukce ...
 • Polyfunkční dům v Berouně 

  Králová, Andrea
  Diplomová práce na téma Polyfunkční dům. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu. Stavba je situována ve čtvrti Plzeňské předměstí ve městě Beroun na ulici Košťálkova. Objekt obdélníkového tvaru má tři nadzemní ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Kopecký, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace polyfunkčního domu. Navrhovaný objekt polyfunkčního domu se nachází ve středové části města Brna, v městské části Štýřice. Jedná se o pětipodlažní, ...
 • Požární stanice 

  Schwarzová, Veronika
  Diplomová práce řeší provedení studie a vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby požární stanice. Jedná se o objekt občanské vybavenosti sloužící k výkonu služby požární ochrany obyvatelstva jednotky ...
 • Revitalizace statku na bydlení 

  Kurillová, Monika
  Cílem diplomové práce je projektová dokumentace pro revitalizaci statku na bydlení. Jedná se o komplex čtyř budov ve městě Vitín v jižních Čechách. Objekt byl vybudován v 17.století a spadá do památkové péče. Diplomová ...
 • Rodinný dům s provozovnou Prštice 

  Červený, Miloš
  TATO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ NÁVRHEM NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU S PROVOZOVNOU, KTERÝ SE NACHÁZÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE PRŠTICE. JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ OBJEKT SE SUTERÉNEM, GARÁŽÍ A KRYTÝM STÁNÍM, KTERÝ JE NAVRŽEN PRO ...