Now showing items 1-12 of 12

 • Administrativní budova 

  Michalov, Patrik
  Témou diplomovej práce je administratívna budova spracovaná na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je výškovo rozdelený do štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. Je rozdelený ...
 • Bytový dům 

  Kasan, Marek
  Bakalářská práce na téma Bytový dům na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Hlavní částí je bytová zóna, která je tvořena devíti bytovými jednotkami. Objekt je jednoduchého tvaru, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním ...
 • Bytový dům Slavonka 

  Slavíková, Pavlína
  Diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu. Objekt se nachází na rovinné parcele číslo 217/1 ve Slatiňanech, katastrální území Slatiňany, číslo katastrálního území 749796. Bytový dům je ...
 • Bytový dům v Prostějově 

  Vykopal, Jan
  Diplomová práce se zabývá novostavbou bytového domu v Prostějově. Cílem práce je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními, dvěma podzemními podlažími a plochou střechou. ...
 • Mateřská školka 

  Tichá, Kateřina
  Diplomová práce „Mateřská školka“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je navržena pro maximálně 28 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Městský společenský dům 

  Dvořáková, Hana
  Diplomová práce je projekt novostavby společenského domu o 2 nadzemních a jedno podzemním podlaží. Projekt je zpracován ve stupni pro provádění stavby, se zaměřením stavebně-architektonickým. Součástí práce je řešení ...
 • Novostavba bytového domu 

  Pícha, Libor
  Diplomová práce „Novostavba bytového domu“ řeší návrh bytového domu ve Veselí nad Lužnicí. Bytový dům je čtyřpodlažní nepodsklepený obdélníkového tvaru. Jedná se o samostatně stojící dům na rovinném terénu. Zděná stavba ...
 • Polyfunkční dům 

  Slavotínková, Radka
  Diplomová práce zpracovává návrh novostavby polyfunkčního domu v Olomouci. Objekt je čtvercového tvaru a má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Jedná se o samostatně stojící budovu tvořící tři provozní celky. V prvním ...
 • Polyfunkční dům v Karviné 

  Varmus, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v Karviné. Jedná se o novostavbu, která je funkčně a dispozičně rozdělená na část komerční, část ...
 • Rezidenčný bytový dom 

  Michalov, Patrik
  Témou bakalárskej práce je Rezidenčný bytový dom spracovaný na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je rozdelený do troch blokov A, B, C a do dvoch navzájom nezávislých dispozičných celkov. Prevažná ...
 • Sport centrum 

  Kasan, Marek
  Diplomová práce na téma Sport centrum na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Hlavní část objektu je sportovní multifunkční hala, na kterou plynule navazuje dvoupodlažní fitness centrum se zázemím pro návštěvníky. ...
 • Tančírna u rybníka 

  Vondra, Miloš
  Projekt se týká návrhu a řešení restaurace s tanečním parketem a s ubytováním. Jedná se o novostavbu budovy na pozemkových parcelách 389/1, 389/3, 389/4, 1632/2, 1632/3, 1634/9, které se nachází ve městě Čáslav. Přístup k ...