Now showing items 1-2 of 2

  • Analyzátor proudové smyčky 0(4) - 20 mA 

    Mládek, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá problematikou proudové smyčky. Jsou zde popsány její základní části a možnosti použití. Pro vyvíjený analyzátor je proveden rozbor hlavních funkcí. Důraz je kladen na režim zdroje a měření. Tyto ...
  • HMI pro potravinářskou linku plnění lahví 

    Mládek, Ondřej
    Bakalářská práce má za úkol vytvořit aplikaci pro ovládání a vizualizaci nápojové linky. Jsou zde uvedeny výhody, které přináší automatizace výroby. Je zde popis celosvětově využívaných vizualizačních programů InTouch, ...