Now showing items 1-2 of 2

  • Koloběh kobaltu v životním prostředí 

    Charuza, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá významem kobaltu v životním prostředí, zejména jako součásti vitaminu B12. Vitamin B12 je komplex, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek a DNA, kromě toho ovlivňuje spoustu ...
  • Speciační a frakcionační analýza kovů v zemědělských půdách 

    Lepař, Petr
    Tato bakalářská práce pojednává o postupech a analytických technikách spojených se speciační analýzou a frakcionací kovů v zemědělských půdách. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se speciace, frakcionace, ...