Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza závad na DPS pomocí X-RAY 

    Mlýnek, Martin
    Diplomová práce je zaměřena na BGA (Ball Grid Array) pouzdra a detekci chyb vzniklých při jejich opravách pomocí rentgenového záření. Popisuje obecně BGA pouzdra podle druhu nosného substrátu, techniky připojování čipů, ...
  • Zkoumání vlivu oxidu titaničitého na vlastnosti olověných akumulátorů 

    Mlýnek, Martin
    I přes značný pokrok v technologiích uchovávajících elektrickou energii je stále nejpoužívanější olověný akumulátor, který byl vynalezen více než před sto lety. Princip funkce je neustále stejný od svého počátku. V dnešní ...