Now showing items 1-2 of 2

  • Indoor robot - senzorický subsystém 

    Mlatecová, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mobilních robotů, konkrétně senzorickým subsystémem poskytujícím informace globální a lokální navigaci o okolním prostředí robota a jeho orientaci v prostoru. Globální navigace ...
  • Optický proximitní skener s měřením doby letu 

    Mlatecová, Hana
    Tato práce se zabývá popisem proximitního optického 3D skeneru. Konkrétně se jedná o skener O3D201 od společnosti Ifm electronic, GmbH. V textu jsou popsány základní vlastnosti, měřicí princip a způsoby komunikace mezi PC ...