Now showing items 1-2 of 2

  • Koncepční návrh sloupového jeřábu 600 kg 

    Mlejnek, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem sloupového jeřábu. Cílem je zvolení hlavních rozměrů a základních parametrů sloupového jeřábu pomocí návrhového výpočtu a kontrola pomocí kontrolního výpočtu. Ke koncepčnímu ...
  • Zařízení pro centrování pneumatik nákladních automobilů pro odběr robotem 

    Mlejnek, Pavel
    Tato diplomové práce se zabývá návrhem a konstrukční řešení zařízení pro centrování nákladních pneumatik. Další částí této práce je i návrh upínací hlavy pro zachycení pneumatik průmyslovým robotem a následným umístěním ...