Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

    Mlezivová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem spokojenosti zákazníků společnosti Okay. analýza spokojenosti je provedena na základě dotazníkového šetření. výsledkem práce jsou doporučení směřující ke zvýšení spokojenosti ...
  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

    Mlezivová, Veronika
    Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem spokojenosti zákazníků jazykové školy. Popisuje způsob návrhu marketingového průzkumu, provádění dotazníkového šetření a analýzu získaných informaci. Na základě provedeného ...