Now showing items 1-1 of 1

  • Manipulace s materiálem ve skladě 

    Moškoř, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladu plechů. Zkoumá rozdíly v manipulaci s plechy mezi jednotlivými návrhy z hlediska efektivity skladovací plochy a velikosti materiálového toku v kritický den. Součástí práce je ...