Now showing items 1-4 of 4

 • Influence of Solution Properties and Gas Addition on Hydrogen Peroxide Production by a Pin-hole Based Plasma Source 

  Kozáková, Zdenka; Krčma, František; Možíšová, Aneta; Dürrová, Anastasia (Czech Technical University in Prague, 2021-02-25)
  The paper evaluates concentration of hydrogen peroxide produced by a novel pin-hole plasma source in electrolyte solutions with or without gas addition. An effective production rate of hydrogen peroxide is decreased by the ...
 • Plazmatem aktivovaná voda připravená elektrickým výbojem v kapalině 

  Možíšová, Aneta
  Cílem diplomové práce je generace aktivních částic v plazmatem aktivované vodě (PAW) pomocí nízkoteplotního plazmatického výboje. V práci se zaměřuji na stanovení peroxidu vodíku, dusitanů a dusičnanů jako aktivních částic. ...
 • Studium chemických procesů iniciovaných elektrickým výbojem v kapalinách 

  Možíšová, Aneta
  Tato bakalářská práce v první části přibližuje proces zapálení plazmatického výboje ve vodných roztocích, generaci částic, které při výboji vznikají a jejich následné analyzování vhodnými analytickými metodami. Druhá část ...
 • Události č. 3/2017-2018 

  Hruška, Tomáš; Kolčavová, Radana; Novotná, Jana; Blatná, Alžběta; Adamec, Vladimír; Pospíšilová, Zuzana; Možíšová, Aneta; Dobšíčková, Jana; Hrozná, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2018-03-15)
  Krátké zprávy,VUT inovovalo svůj web, Nový kancléř: Otevřené vedení jednoznačně patří do akademického prostředí, Petr Spielmann: FaVU není jen třešnička na dortu VUT, Výuka je důležitější než administrativa, říká Jarmila ...