Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a výstavba veřejné datové sítě v obci Mokrý Háj 

    Hladký, Michal
    Návrh a realizácia verejnej dátovej siete v obci Mokrý Háj, ktorá bude ralizovaná firmou Blue Computers so sídlom v meste Skalica. Infraštruktúra siete je založená na prvkoch bezdrôtových technológií v pásmach 2.4 GHz a 5 ...