Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza rizik v procesu posuzování shody 

  Možný, Radek
  Výrobce má při uvádění výrobku z tzv. regulované sféry přesně stanovené povinnosti vyplývající ze zákona o technických požadavcích na výrobky a navazujících směrnic (nařízení vlády). Povinností výrobce je provést analýzu ...
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Možný, Radek
  Bakalářská práce se zaobírá návrhem bezdrátového senzoru pro detekci narušení prostoru pomocí senzoru HC-SR501 a komunikačního modulu SI4432. V práci je kladen důraz na návrh zařízení s co největší úsporou energie za využití ...
 • Detekce anomálií v bezdrátových sítích typu LoRaWAN 

  Bahna, Martin
  Bakalárska práca je venovaná bezpečnosti v rámci bezdrôtovej siete LoRaWAN. V práci je všeobecne opísané IoT, jeho technológia, štandardy a komunikačné protokoly. Následne je opísaná technológia LPWAN, jej požiadavky a ...
 • Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie 

  Pekárková, Kateřina
  V současné době se velmi dynamicky rozvíjí oblast bezdrátových komunikačních technologii LPWAN (Low Power Wide Area Network), kde počet připojeným zařízení rychle stoupá a tím i potřeba zajištění realizace.Důležitou součástí ...
 • On The Performance Of Narrowband Iot (Nb-Iot): Universal Handheld Measurement Device 

  Možný, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Narrowband IoT (NB-IoT) stands for a radio access technology standardized by the 3GPP organization to enable a large set of use-cases for massive machine-type communications (mMTCs). Compared to legacy human-oriented 4G ...
 • Rozbor a využití vysoce výkonných kotoučových fréz. 

  Možný, Radek
  V této bakalářské práci byla provedena studie frézování jako důležitého oboru strojírenské technologie .Bylo provedeno seznámení s frézovacími nástroji , jejich analýza a především byla věnována pozornost rozboru kotoučových ...
 • Univerzální testovací zařízení pro ověření komunikačních parametrů technologie Narrowband IoT 

  Možný, Radek
  Komunikační technologie Narrowband IoT je zástupcem LPWA (Low Power Wide Area)technologií, která svými vlastnostmi cílí na požadavky aplikací internetu věcí pro auto-nomní zasílání měřených dat ze senzorů v místech špatného ...
 • Zařízení pro zaznamenávání proudové spotřeby LPWA senzorů 

  Mikulášek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením měřícího zařízení pro měření a~záznam odběru proudu senzorů technologií LPWAN (Low Power Wire Area Network). V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty vybrané ...