Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku Zevos, a. s. 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti ZEVOS a.s. a návrhy na její zlepšení. Je rozdělena do tří částí, teoretická, analytická a vlastní návrhy. V diplomové práci jsou aplikovány finanční analýzy. ...
 • Řízení rizik ve společnosti PLASTIC BOX CZ, s.r.o. 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku. Popisovaná společnost nese název PLASTIC BOX CZ, s.r.o. a zabývá se výrobou plastových produktů. Teoretická část práce obsahuje vymezení dílčích ...
 • Zhodnocení rizik návrhů rozvoje podniku působícího na trhu s pohonnými hmotami 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik návrhů rozvoje podniku ZEVOS a.s. působícího na trhu s pohonnými hmotami. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, v první části jsou popsány teoretické znalosti. Jsou zde uvedeny ...