Now showing items 1-1 of 1

  • Polarizační nedokonalosti světla v interferometrii 

    Kučera, Petr
    Disertační práce pojednává o polarizačních nedokonalostech optických komponentů, které jsou využívány ke kontrole a k transformaci polarizačního stavu světla. Získané teoretické výsledky jsou pak využity ve vybraných ...